نام کتاب :

 

آمار بازدیدکنندگان :

تعداد کتاب ها : 29

 

کتاب Dandelion of Love توسط حمید مقدسی تالیف و منتشر شده است.

 

[لیست کلیه خبر]

 

نام کتاب : A series of articles on health informatics

موضوع : انفورماتیک

نویسنده : Hamid Moghaddasi

مترجم :

قیمت : 500,000 ریال

نام کتاب : رموز مذاکره در فروش موثر

موضوع : مدیریت تجاری

نویسنده : مهندس سعید مقدسی

مترجم :

قیمت : 15000 ریال

 

 

 

رموز مذاکره در فروش موثر